Zapytanie ofertowe 41/2017

Numer: 41/2017
Rodzaj: Zapytanie ofertowe.
Temat: Czyszczenie zbiornika ścieków sanitarnych oczyszczonych oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bogdance.
Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
Termin składania ofert: do 27.07.2017 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
Termin otworzenia ofert: 27.07.2017 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. Warunki zapytania ofertowego (.pdf)
2. Formularz oferty (.doc)
3. Projekt umowy (.pdf)

Osoba kontaktowa: Syta Marek tel. (81) 44-31-127, syta@lebog.com.pl

Zapytanie nr 46/2017

Numer: 46/2017
Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
Temat: Wykonanie projektu stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV dla potrzeb kotłowni w Bogdance.
Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od dnia 15.12.2017 r.
Termin składania ofert: do 02.10. 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie nr 49/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-06
Numer: 49/2017
Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
Temat: Wykonanie projektu sieci ciepłowniczej w Nadrybiu.
Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 16.10. 2017 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe nr 51/2017

Data ogłoszenia: 2017-11-02

Numer: 51/2017

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 

Termin składania ofert: do 10.11.2017 r. godzina 1000 w formie elektronicznej.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 2/2018

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Numer: 02/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów środowiska pracy.

Termin realizacji: 23.02.2018 r.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 

Termin składania ofert: do 24.01.2018 r. godz. 1200  w formie elektronicznej na adres biuro@lebog.com.pl

Czytaj dalej >>