Przetarg nr 06/2024

Data ogłoszenia: 30.01.2024

Numer: 06/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont części ciśnieniowej kotła WRp 46/W-28. Wymiana pęczka konwekcyjnego.

Termin realizacji: poda oferent.

Termin składania ofert: do 14.02.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Otwarcie ofert: 14.02.2024 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Dokumentacja kotła
5. Instrukcja ruchu na terenie Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” S.A
6. Schematy kotła po ostatniej modernizacji

Osoba do kontaktu: Łukasz Krygier      tel. (81) 44-31-137  e-mail:krygier@lebog.com.pl
                      

Nowe instalacje fotowoltaiczne 2023

Małymi krokami, ale sukcesywnie realizujemy program ograniczania skutków wzrostu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez węzły ciepłownicze w Łęcznej. W 2023 roku zabudowaliśmy trzy nowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na dachach 3 wymiennikowni grupowych zainstalowano 119 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 425 W każdy. Wielkość instalacji ograniczona jest warunkami technicznymi, w tym w dużej mierze wytrzymałością konstrukcji dachowej. Na dachu wymiennikowni W1 przy ulicy Staszica 15 powstała instalacja o łącznej mocy elektrycznej 11,9 kW, na dachu wymiennikowni WA1 przy ul. Armii Krajowej 5 instalacja o łącznej mocy elektrycznej 20 kW, a na dachu wymiennikowni WA2 przy ul. Obrońców Pokoju 3 instalacja o łącznej mocy elektrycznej 18,7 kW. Instalacje pracują na zasadach prosumenckich od końca września 2023 roku, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna znacząco pokryć potrzeby własne tych obiektów, ograniczając koszty ciepła.

 

Przetarg nr 45/2023

Data ogłoszenia: 22.08.2023

Numer: 45/2023

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa rur ze stali nierdzewnej do ujęć wody głębinowej.

Termin realizacji: poda oferent.

Termin składania ofert: do 08.09.2023r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Otwarcie ofert: 08.09.2023r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoba do kontaktu: Jakub Gora      tel. (81) 44-31-126  e-mail: gora@lebog.com.pl