Zapytanie ofertowe 4/2018

Data ogłoszenia: 2018-02-16

Numer: 04/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowego do URE.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 26.02.2018 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance. 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 56/2018

Data ogłoszenia: 2018-08-08

Numer: 56/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 16.08.2018 r. godzina 0800 w formie elektronicznej. 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 6/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-07

Numer: 6/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 21.03.2018 r. godzina 0900 w formie elektronicznej. 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 61/2018

Data ogłoszenia: 2018-09-18

Numer: 61/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 27.09.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 27.09.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 11/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-16

Numer: 11/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 27.03.2018 r. do godziny 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Czytaj dalej >>