Zapytanie ofertowe 9/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-21

Numer: 9/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni W-2 w Łęcznej przy ul. Kpt.Żabickiego 1A.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 06.04.2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 06.04.2018r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie 36/2017

Data ogłoszenia: 2017-06-09

Numer: 36/2017

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 

Termin składania ofert: do 19.06.2017 r. godzina 0900 w formie elektronicznej.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 37/2017

Data ogłoszenia: 2017-06-27

Numer: 37/2017

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na modernizację elewacji budynku wymiennikowni WA-1 w Łęcznej przy ul. Armii Krajowej 5.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 

Termin realizacji: od otrzymania zlecenia do poda oferent

Termin składania ofert: do 14.07.2017 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 14.07.2017r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 41/2017

Numer: 41/2017
Rodzaj: Zapytanie ofertowe.
Temat: Czyszczenie zbiornika ścieków sanitarnych oczyszczonych oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bogdance.
Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
Termin składania ofert: do 27.07.2017 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
Termin otworzenia ofert: 27.07.2017 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. Warunki zapytania ofertowego (.pdf)
2. Formularz oferty (.doc)
3. Projekt umowy (.pdf)

Osoba kontaktowa: Syta Marek tel. (81) 44-31-127, syta@lebog.com.pl

Zapytanie ofertowe nr 52/2016

Data ogłoszenia: 31.08.2016
Numer: 52/2016
Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
Temat: Wykonanie odprężenia dwóch kompensatorów U-kształtowych na magistrali ciepłowniczej Stefanów – Nadrybie.
Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.
Termin składania ofert: do 07.09.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o. o.
Otwarcie ofert: 07.09.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>