Zapytanie ofertowe 10/2021

Data ogłoszenia: 2021-02-05

Numer: 10/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przegląd okresowy oraz wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zainstalowanych w budynkach Łęczyńskiej Energetyki.

Status: zakończone.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Termin składania ofert: do 19.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 19.02.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 9/2021

Data ogłoszenia: 2021-02-02

Numer: 9/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Projekt modernizacji elewacji wymiennikowni W1 w Łęcznej.

Status: zakończone.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 16.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 16.02.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 7/2021

Data ogłoszenia: 2021-02-01

Numer: 7/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Projekt modernizacji elewacji części biurowo – warsztatowej kotłowni w Bogdance.

Status: zakończone.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 11.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 11.02.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 5/2021

Data ogłoszenia: 2021-01-22

Numer: 5/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz przygotowanie wniosków zgłoszeniowych do URE.

Status: zakończony.

Termin składania ofert: do 02.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Czytaj dalej >>