Zapytanie ofertowe 42/2019

Data ogłoszenia: 05.07.2019

Numer: 42/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni K-2 w Łęcznej przy ul. Górniczej 19

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 22.07.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 38/2018

Data ogłoszenia: 2018-05-14

Numer: 38/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert:  do 28.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 28.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 33/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-24

Numer: 33/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 37/2018

Data ogłoszenia: 2018-05-10

Numer: 37/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert:  do 05.06.2018r zmiana na 08.06.2018 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 41/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-07

Numer: 41/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 14.06.2018 r. godzina 0900 w formie elektronicznej. 

Czytaj dalej >>