Zapytanie ofertowe 74/2018

Data ogłoszenia: 2018-11-02

Numer: 74/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 14.11.2018 r. godzina 0800 w formie elektronicznej. 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 14/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-21

Numer: 14/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka magistrali DN350.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 05.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 05.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 1/2019

Data ogłoszenia: 2019-01-15

Numer: 1/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie 2 audytów efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem wniosków zgłoszeniowych do URE.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 28.01.2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 19/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-27

Numer: 19/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji wymiennikowni w łaźni w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 09.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 25/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-13

Numer: 25/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 24.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 24.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>