Zapytanie ofertowe 26/2020

Data ogłoszenia: 2020-03-20

Numer: 26/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

Termin składania ofert: do 03.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 03.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 22/2020

Data ogłoszenia: 2020-03-17

Numer: 22/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przebudowa układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w BR1 i BG7.

Status: zakończone.

Termin składania ofert:do 31.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 31.03.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 16/2020

Data ogłoszenia: 27.02.2020

Numer: 16/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Status: zakończone.

 Termin składania ofert: do 11.03.2020 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 11.03.2020 r. godzina 1030 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na pielęgnację zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. formularz ofertowy .doc
2. warunki zapytania .pdf
3. projekt umowy – tereny reprezentacyjne .pdf
4. projekt umowy – tereny zielone .pdf

Dodatkowych informacji udziela Marek Okoń tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl

Zapytanie ofertowe 13/2020

Data ogłoszenia: 18.02.2020

Numer: 13/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Pomiary okresowe emisji kotłów węglowych typu WR, kotła olejowego oraz hałasu dla ciepłowni w Bogdance.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 Termin składania ofert:do 28.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 28.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów emisji dla kotłów węglowych (5xWR5 oraz WR28) zabudowanych w kotłowni w Bogdance oraz kotła olejowego (RUMIA 4000) w Łęcznej.

Dołączone pliki:
1. zakres pomiarów.pdf
2. formularz ofertowy.doc
3. projekt umowy.pdf

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129, kolodziej@lebog.com.pl