Zapytanie ofertowe 33/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-24

Numer: 33/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 37/2018

Data ogłoszenia: 2018-05-10

Numer: 37/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert:  do 05.06.2018r zmiana na 08.06.2018 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 42/2018

Data ogłoszenia: 2018-06-12

Numer: 42/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance.

Status: Rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 26.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 47/2018

Data ogłoszenia: 2018-07-05

Numer: 47/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat:  Remont kanałów spalin okrągłych z kotłów WR.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 16.07.2018 r. do godziny 1200  na adres e-mail: biuro@lebog.com.pl

 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 48/2018

Data ogłoszenia: 2018-07-10

Numer: 48/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ogrodzenia wymiennikowni W2-C w Łęcznej, przy ul. Akacjowej 11.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 01.08.2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 01.08.2018r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>