Zapytanie ofertowe 42/2019

Data ogłoszenia: 05.07.2019

Numer: 42/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni K-2 w Łęcznej przy ul. Górniczej 19

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 22.07.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 38/2018

Data ogłoszenia: 2018-05-14

Numer: 38/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert:  do 28.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 28.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 63/2018

Data ogłoszenia: 2018-10-01

Numer: 63/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: pomiary (oczekiwany X 2018 r.) , sprawozdanie końcowe (oczekiwany termin do 15.11.2018 r.).

Termin składania ofert: do 09.10.2018 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 74/2018

Data ogłoszenia: 2018-11-02

Numer: 74/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 14.11.2018 r. godzina 0800 w formie elektronicznej. 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 14/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-21

Numer: 14/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka magistrali DN350.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 05.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 05.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>