Zapytanie ofertowe 25/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-13

Numer: 25/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 24.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 24.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 26/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-18

Numer: 26/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 33/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-24

Numer: 33/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 37/2018

Data ogłoszenia: 2018-05-10

Numer: 37/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert:  do 05.06.2018r zmiana na 08.06.2018 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 42/2018

Data ogłoszenia: 2018-06-12

Numer: 42/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance.

Status: Rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 26.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>