Zapytanie ofertowe 19/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-27

Numer: 19/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji wymiennikowni w łaźni w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 09.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 25/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-13

Numer: 25/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 24.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 24.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 26/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-18

Numer: 26/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 33/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-24

Numer: 33/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 37/2017

Data ogłoszenia: 2017-06-27

Numer: 37/2017

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na modernizację elewacji budynku wymiennikowni WA-1 w Łęcznej przy ul. Armii Krajowej 5.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 

Termin realizacji: od otrzymania zlecenia do poda oferent

Termin składania ofert: do 14.07.2017 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 14.07.2017r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>