Zapytanie ofertowe 62/2019

Data ogłoszenia: 25.09.2019

Numer: 62/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie operatu na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych i deszczowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Pola Nadrybie.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).


Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 listopada 2019r.

Termin składania ofert: do 09.10.2019 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 09.10.2019 r. godzina 1030 – bez udziału oferentów.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych i deszczowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Pola Nadrybie.

 

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego.pdf (.pdf 237 KB)
formularz ofertowy.doc (.doc 47 KB)
projekt umowy.pdf (.pdf 167 KB)

Dodatkowych informacji udziela Marek Okoń tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl