Zapytanie ofertowe 3/2020

Data ogłoszenia: 29.01.2020

Numer: 3/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przeprowadzenie szkolenia okresowego
z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 

Termin składania ofert: do 25.02. 2020 r. do godziny 1200.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego
z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Warunki zamówienia:

Miejsce wykonania szkolenia: siedziba Zarządu „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Liczba osób: 70 osób w 4 grupach szkoleniowych po ok. 17-18 osób.
Terminy szkoleń: 4 terminy: 26.03.2020 r., 01.04.2020 r., 08.04.2020 r.,15.04.2020 r.

Oferta powinna zawierać:
– cenę netto za przeszkolenie 1 osoby
– koszt dojazdu,
– całkowitą cenę netto usługi,
– warunki płatności (minimum 30 dni od daty otrzymania faktury),

Oferty należy przesyłać na adres email: biuro@lebog.com.pl
Termin składania ofert: do 25.02.2020 r. godz. 12.00

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent otrzyma zlecenie będące podstawą realizacji prac.

Dodatkowych informacji udziela Marzanna Jędrzejewicz tel. (81) 44-31-115