Przetarg nr 6/2020

Data ogłoszenia: 03.02.2020

Numer: 6/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla wymiennikowni W3 w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 18.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 18.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla wymiennikowni W3 w Łęcznej.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach dostępnych do pobrania poniżej.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 155 KB)
2. projekt umowy.pdf (.pdf 321 KB)
3. formularz ofertowy.doc (.doc 37 KB)
4. koncepcja zabudowy paneli.pdf (.pdf 3MB)

Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej (81) 44-31-129 E-Mail: kolodziej@lebog.com.pl