Przetarg nr 8/2020

Data ogłoszenia: 10.02.2020

Numer: 8/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont sklepienia i obmurza 2 kotłów WR-5 w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 25.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 25.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunki_obmurza_kotła.pdf

Osoba kontaktowa:  Łukasz Krygier  tel. (81) 44-31-137, e-mail: krygier@lebog.com.pl