Przetarg nr 19/2020

Data ogłoszenia: 13.03.2020

Numer: 19/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 31.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 31.03.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony, przeniesiony do archiwum.

Uwaga : zmiana poziomu współczynnika przewodzenia ciepła λ40 dla materiału izolacyjnego – dopuszcza się poziom  λ40 nie większy niż 0,026 W/mK

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunek odcinka.pdf

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl