Przetarg nr 24/2020

Data ogłoszenia: 19.03.2020

Numer: 24/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ( kod 19 08 05 ) wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 06.04.2020r do 31.12.2020r, 

Termin składania ofert: do 03.04.2020 r. godzina 1400 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Stan: zakończono.

Z uwagi na panującą pandemię i związane z tym ograniczenia, dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2020r godz. 1400
Dopuszcza się również złożenie dokumentów w formie elektronicznej na adres biuro@lebog.com.pl

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl