Przetarg nr 25/2020

Data ogłoszenia: 19.03.2020

Numer: 25/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa nowych elementów kanałów spalin za filtrami IOS. 

Termin realizacji: od 20.04.2020 do: poda oferent (oczekiwany 01.06.2020 r.)

Termin składania ofert: do 07.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 07.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony – przeniesiony do archiwum.

UWAGA
Na prośbę Oferentów zmieniono termin składania ofert na dzień 07.04.2020r.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rys. zestawieniowy IOS – zaznaczone kanały.zip
5. zestawienie elementów kształtek kanałowych.pdf

 

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. (81) 44-31-122  e-mail: jach@lebog.com.pl