Zapytanie ofertowe 26/2020

Data ogłoszenia: 2020-03-20

Numer: 26/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

Termin składania ofert: do 03.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 03.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego
formularz ofertowy
projekt umowy
wykaz prac pomiarowych

Osoba kontaktowa:
Andrzej Dołęga   tel. (81) 44-31-130, dolega@lebog.com.pl