Zapytanie ofertowe 27/2020

Data ogłoszenia: 2020-03-20

Numer: 27/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Projekt modernizacji elewacji budynku zmiękczalni w Bogdance.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 03.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 03.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na projekt modernizacji elewacji budynku zmiękczalni w Bogdance.

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego
formularz ofertowy
projekt umowy
rysunki archiwalne

Osoba kontaktowa:
Piotr Kołodziej   tel. (81) 44-31-129, kolodziej@lebog.com.pl