Przetarg nr 29/2020

Data ogłoszenia: 24.03.2020

Numer: 29/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa elementów systemu konstrukcji izolacyjnej na rurociągi dystrybucyjne sieci magistrali ciepłowniczej kanałowej DN600.

Termin realizacji: od 20.04.2020 do: poda oferent (oczekiwany 01.06.2020 r.)

Termin składania ofert: do 06.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 06.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
3. formularz oferty.doc
2. projekt umowy.pdf
4. załącznik nr 1 – zastawienie elementów.xls
5. załącznik nr 2 – warunki techniczne.pdf

 

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. (81) 44-31-122  e-mail: jach@lebog.com.pl