Przetarg nr 30/2020

Data ogłoszenia: 08.04.2020

Numer: 30/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ( kod 19 08 05 ) wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 27.04.2020r do 31.12.2020r, 

Termin składania ofert: do 21.04.2020 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@lebog.com.pl 

Stan: zakończony.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl