Przetarg nr 36/2020

Data ogłoszenia: 08.05.2020

Numer: 36/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż izolacji na kanałach spalin za filtrami IOS.

Termin realizacji: od 22.06.2020 do: poda oferent  (oczekiwany 31.08.2020 r.)

Termin składania ofert: do 22.05.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 22.05.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończono.

Uwaga:  Z powodu panującej pandemii odbycie wizji lokalnej obiektu wymaga zgłoszenia drogą elektroniczną co najmniej 1 dzień roboczy przed Imion i Nazwisk przyjeżdżających osób.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunki.zip

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. (81) 44-31-123, kom. 726603600 e-mail: jach@lebog.com.pl