Zapytanie ofertowe 47/2020

Data ogłoszenia: 2020-08-24

Numer: 47/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Analiza techniczno – ekonomiczna kotłowni gazowej w Zawadowie.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 07.09.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 07.09.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej kotłowni gazowej w Zawadowie.

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego
formularz ofertowy

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl