Zapytanie ofertowe 53/2020

Data ogłoszenia: 2020-11-07

Numer: 53/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego.

Status: zakończne

Termin składania ofert: do 16.11.2020 r. godzina 0800 w formie elektronicznej.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  sprzętu komputerowego.:

 1. Biblioteka taśmowa – PowerVault TL1000, 1U Tape Library, Single LTO6 SAS Drive – 1 sztuka
 2. Kabel SAS 6 Gb, do TL1000 (2 metry)- 1 sztuka
 3. Taśma LTO-6 do TL1000 – 10 sztuk

Warunki zapytania:

 • Oferty należy przesłać drogą poczty elektronicznej na załączonym formularzu ofertowym, wyłącznie na adres E-mail:  biuro@lebog.com.pl
 • Oferta winna być złożona w wartościach netto.
 • Oferta nie podlega zwrotowi.
 • Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty.
 • Dostawa zakupionego sprzętu i faktury zakupu do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty.
 • Po wyborze Oferenta zostanie z nim uzgodnione szczegóły dotyczące  zafakturowania zakupionych elementów.
 • Płatność 14 dni od daty otrzymania faktury.
 • Koszty dostarczenia zakupionego sprzętu po stronie Dostawcy.
 • Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Formularz ofertowy.doc  (.doc 49 KB)

Osoba do kontaktu:
Sławomir Kuśpit tel 81 4431107, e-mail: kuspit@lebog.com.pl