Przetarg nr 03/2021

Data ogłoszenia: 18.01.2021

Numer: 03/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 3900 oraz DR 6000 (Hach-Lange) oraz materiałów pomocniczych do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

Termin składania ofert: do 28.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. załącznik nr 1 – Zestawienie odczynników.xlsx
4. załącznik nr 2 – formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl