Zapytanie ofertowe 9/2021

Data ogłoszenia: 2021-02-02

Numer: 9/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Projekt modernizacji elewacji wymiennikowni W1 w Łęcznej.


Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 16.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 16.02.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu modernizacji elewacji wymiennikowni W1 w Łęcznej.

 

Do pobrania:
Warunki zapytania
Formularz ofertowy
Projekt umowy

Osoba do kontaktu:
Piotr Kołodziej tel 81 4431129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl