Zapytanie ofertowe 10/2021

Data ogłoszenia: 2021-02-05

Numer: 10/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przegląd okresowy oraz wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zainstalowanych w budynkach Łęczyńskiej Energetyki.

Status: zakończone.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Termin składania ofert: do 19.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 19.02.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na przegląd okresowy oraz wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zainstalowanych w budynkach Łęczyńskiej Energetyki.

 

Do pobrania:
Warunki zapytania
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy

Osoba do kontaktu:
Piotr Kołodziej tel 81 4431129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl