Przetarg nr 12/2021

Data ogłoszenia: 19.02.2021

Numer: 12/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance w terminie od 15.03.2021 do 14.12.2021r.

W zakres prac wchodzi:

ZADANIE nr 1 – Pielęgnacja zieleni na terenach reprezentacyjnych należących do „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.
ZADANIE nr 2 – Pielęgnacja zieleni na pozostałych terenach należących do „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Termin składania ofert: do 04.03.2021 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Stan: zakończone.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert cenowych  na usługę polegającą na Pielęgnacji zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance w terminie od 15.03.2021 do 14.12.2021r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy wraz z załącznikami – tereny reprezentacyjne
4. projekt umowy wraz z załącznikami – tereny pozostałe

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl