Zapytanie ofertowe 16/2021

Data ogłoszenia: 2021-03-19

Numer: 16/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Remont dachu wymiennikowni W1C w Łęcznej.

Status: zakończone.

Termin składania ofert: do 30.03.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 30.03.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont dachu wymiennikowni W1C w Łęcznej.

 

Do pobrania:
Warunki zapytania
Formularz ofertowy

Osoba do kontaktu:
Piotr Kołodziej tel 81 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl