Przetarg nr 17/2021

Data ogłoszenia: 23.03.2021

Numer: 17/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Zakup preizolowanych rur oraz elementów sieci, stalowych czarnych, ze szwem, bez sygnalizacji alarmowej, wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 14.05.2021r.

Termin składania ofert: do 7.04.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance

Termin otworzenia ofert: 7.04.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Uwaga. Na prośbę Oferentów przedłużono termin składania ofert do dnia 07.04.2021 roku.

Stan: zakończone.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na zakup preizolowanych rur oraz elementów sieci, stalowych czarnych, ze szwem, bez sygnalizacji alarmowej, wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. załącznik nr 1 do umowy
5.  załącznik nr 2 do umowy

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. 726-603-600, e-mail: jach@lebog.com.pl