Zapytanie ofertowe 20/2021

Data ogłoszenia: 2021-03-24

Numer: 20/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Status: zakończone.

Termin składania ofert: do 08.04.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance..

Termin otworzenia ofert: 08.04.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Do pobrania:
Warunki zapytania
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 do umowy

Osoba do kontaktu:  Andrzej Dołęga tel 81 44-31-130, e-mail: dolega@lebog.com.pl