Przetarg nr 42/2021

Data ogłoszenia: 30.07.2021

Numer: 42/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja budynku wymiennikowni W1 w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (oczekiwany 31.12.2021 r.)

Termin składania ofert: do 16.08.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  16.08.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na : Modernizacja budynku wymiennikowni W1 w Łęcznej.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. projekt budowlany

Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziejtel. 603-396-460 kolodziej@lebog.com.pl
                                Jacek Żuk – tel. (81) 44-31-109 zuk@lebog.com.pl