Zapytanie ofertowe 42/2019

Data ogłoszenia: 05.07.2019

Numer: 42/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni K-2 w Łęcznej przy ul. Górniczej 19

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 22.07.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni K-2 w Łęcznej przy ul. Górniczej 19.

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego.pdf (.pdf 128 KB)
formularz ofertowy.doc (.doc 43 KB)
projekt umowy.pdf (.pdf 173 KB)

Dodatkowych informacji udziela Bogdan Maj tel. (81) 44-31-142 e-mail: bmaj@lebog.com.pl
                                              Żuk Jacek    tel. (81) 44-31-109 e-mail: zuk@lebog.com.pl