Przetarg nr 22/2022

Data ogłoszenia: 08.04.2022

Numer: 22/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa nowych materiałów preizolowanych.

Termin realizacji: od 20.05.2022 do: poda oferent  (oczekiwany 15.06.2022 r.)

Termin składania ofert: do 26.04.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.04.2022 r. godzina 1230  – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Załącznik nr 1 – Zestawienie elementów materiałów preizolowanych
5. Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne
6. 6. Instrukcja ruchu LWB

Osoba do kontaktu: Michał Jach tel. (81) 44-31-122, kom. 726 603 600,  jach@lebog.com.pl