Przetarg nr 23/2022

Data ogłoszenia: 08.04.2022

Numer: 23/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 25.04.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 25.04.2022 r. godzina 1230  – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Załącznik nr 1 – Wykaz prac pomiarowych w obiektach.
5. Instrukcja ruchu LWB

Osoba do kontaktu: Andrzej Dołęga tel. (81) 44-31-130,  dolega@lebog.com.pl