Przetarg nr 30/2022

Data ogłoszenia: 05.05.2022

Numer: 30/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa przepustnic.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 19.05.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 19.05.2022 r. godzina 1230  – bez udziału oferentów

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Załącznik nr 1 do umowy
5. Załącznik nr 2 do Umowy
6. Instrukcja ruchu LW „Bogdanka”

Osoba do kontaktu: Jakob Gora tel. (81) 44-31-126,  Marek Dzikowski tel. (81) 46-21-300