Przetarg nr 31/2022

Data ogłoszenia: 05.05.2022

Numer: 31/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa substancji chemicznych  do Stacji Uzdatniania Wody w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.11.2023 r.

Termin składania ofert: do 20.05.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 27.05.2022 r. godzina 1230  – bez udziału oferentów

Uwagi:

  • Zmiana terminu realizacji : od podpisania umowy do 30.11.2022 r.  przy zmniejszeniu ilości zamawianej chemii o połowę zgodnie ze skorygowanym formularzem.
  • Na wniosek jednego z Oferentów, przesunięto datę składania ofert na dzień 27 maja 2022 roku.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoba do kontaktu: Marek Syta    tel. (81) 44-31-127, syta@lebog.com.pl