Przetarg nr 33/2022

Data ogłoszenia: 10.05.2022

Numer: 33/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat:  Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 20.05.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 20.05.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 17.05.2022 r. godzina 900 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń    tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl