Przetarg nr 35/2022

Data ogłoszenia: 24.05.2022

Numer: 35/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa przepustnic.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 30.05.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 30.05.2022 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Załącznik nr 1 do Umowy
5. Załącznik nr 2 do Umowy
6. Instrukcja ruchu w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Osoba do kontaktu: Jakub Gora    tel. (81) 44-31-126
                                 Marek Dzikowski tel. (81) 462-13-00