Przetarg nr 37/2022

Data ogłoszenia: 31.05.2022

Numer: 37/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji

Temat: Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 13.06.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 13.06.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 10.06.2022 r. godzina 1100 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl