Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Bogdance wraz z połączeniami technologicznymi”.

Logo WFOSIGW Lublin„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zakończyła w dniu 29.02.2016 r. realizację inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Bogdance wraz z połączeniami technologicznymi”. Generalnym Wykonawcą zadania była firma SEEN Technologie Sp. z o.o. z Warszawy, a wartość umowy dot. w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego to kwota 36 957 550,61 złotych netto.

Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 26 580 000, 00 złotych oraz w pozostałej części ze środków własnych Spółki.