Przetarg nr 77/2019

Data ogłoszenia: 19.12.2019

Numer: 77/2019

Rodzaj: Przetarg zakończony, przeniesiony do archiwum.

Temat: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 3900, DR 5000 oraz DR 6000 (Hach-Lange) oraz materiałów pomocniczych do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

Termin składania ofert: do 08.01.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Stan: w trakcie.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów do laboratorium.
Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w załącznikach.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 175 KB)
2. załącznik nr 2 formularz oferty.doc (.doc 104 KB)
3. projekt umowy.pdf (.pdf 158 KB)
4. załącznik nr 1 zestawienie.xlsx (.xls 17KB)

Osoba kontaktowa: Okoń Marek (81) 44-31-117 E-Mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 76/2019

Data ogłoszenia: 05.12.2019

Numer: 76/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Serwisowanie systemu monitorowania SUW w Bogdance..

Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Termin składania ofert: do 17.12.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 17.12.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 209 KB)
2. formularz oferty.doc (.doc 51 KB)
3. projekt umowy.pdf (.pdf 414 KB)

Osoba kontaktowa: Marek Syta (81) 44-31-127 E-Mail: syta@lebog.com.pl

Przetarg nr 74/2019

Data ogłoszenia: 04.11.2019

Numer: 74/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Zabudowa instalacji powietrza dla potrzeb płukania filtrów w SUW w Bogdance .

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent. (oczekiwany do 31.12.2019 r. lub minimum dostawa wraz z montażem urządzeń do 31.12.2019 r. , a uruchomienie w I 2020 r.)

Termin składania ofert: do 14.11.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 14.11.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony – zarchiwizowany

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 276 KB)
2. formularz oferty.doc (.doc 40 KB)
3. projekt umowy.pdf (.pdf 414 KB)
4. rysunki filtra.pdf (.pdf 13,7 MB)

Osoba kontaktowa: Marek Syta (81) 44-31-127 E-Mail: syta@lebog.com.pl

Przetarg nr 72/2019

Data ogłoszenia: 25.10.2019

Numer: 72/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Wykonanie projektu na wymianę elewacji kotłowni 28MW w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 07.11.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 07.11.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończone-przeniesione do archiwum.


Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 157 KB)
2. formularz oferty.docy.doc (.doc 37 KB)
3. projekt umowy.pdf (.pdf 194 KB)
4. rysunki archiwalne.pdf (.pdf 8,9 MB)

Osoba kontaktowa: Łukasz Krygier (81) 44-31-137  E-Mail: krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 70/2019

Data ogłoszenia: 22.10.2019

Numer: 70/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont pompowni w kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 05.11.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 05.11.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony-zarchiwizowany.


Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 286 KB)
2. formularz oferty.doc (.doc 39 KB)
3. projekt umowy.pdf (.pdf 294 KB)

Osoba kontaktowa: Łukasz Krygier (81) 44-31-137  E-Mail: krygier@lebog.com.pl