Przetarg nr 38/2014

Data ogłoszenia: 2014-10-27

 

Numer: 38/2014

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Modernizacja układu wywiewno – klimatyzacyjnego budynku biurowego „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

Termin realizacji: od 12.11.2014 do 31.12.2014 r.- I etap,  II etap do 31.05.2015 r. 

Termin składania ofert: do 05.11.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu (.pdf 289 KB) 

Umowa – projekt (.pdf 245 KB)

Wzór formularza ofertowego (.doc 63 KB)

Dokumentaja do przetargu (.zip 6,4 MB)

 

Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: kolodziej@lebog .com.pl

Przetarg nr 9/2015

Data ogłoszenia: 2015-03-02

 

Numer: 9/2015

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2015 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

Status: rozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji: przez okres jednego roku według potrzeb okresowych.

Termin składania ofert: do 10.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu. pdf (pdf. 199 KB)

Formularz ofertowy.pdf (pdf. 189 KB)

Formularz ofertowy.doc (doc. 262 KB)

Zestawienie materiałów elektrycznych.xls (xls. 57 KB)

Projekt umowy.pdf (pdf. 273 KB)

 

Osoba kontaktowa:
Kazimierz Myszyński tel. (81) 44-31-106, E-Mail: myszynski@lebog.com.pl

Przetarg nr 11/2015

Data ogłoszenia: 2015-03-05

 

Numer: 11/2015

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat:  Przebudowa rozdzielnicy STR-K 6 kV oraz remont pomieszczeń rozdzielni STR-K w Ciepłowni w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony.

 

Termin realizacji: I etap od 01.04.2015 do 31.08.2015 r.   zmiana do 30.09.2015 r.  , II etap od 01.04.2016 do 31.08.2016 r.

Termin składania ofert: do 23.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 23.03.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu. pdf (pdf. 269 KB)

Formularz oferty.doc (doc. 37 KB)

Projekt Umowy.pdf (pdf. 201 KB)

Projekt budowlany (skan skompresowany).zip (zip. 27,1 MB)

 

Uwaga: (2015-03-18)   Na uzasadniony wniosek jednego z Oferentów zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia I etapu – na dzień 30.09.2015 r.

 

Osoba kontaktowa:
Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 13/2015

Data ogłoszenia: 2015-03-11

 

Numer: 13/2015

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat:  Zakup rur stalowych ze szwem preizolowanch bez sygnalizacji i elementów sieci wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

Status: rozstrzygnięty zakończony.

 

Termin składania ofert: do 31.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu. pdf (pdf. 201 KB)

Formularz ofertowy.doc (doc. 126 KB)

Formularz ofertowy.pdf (pdf. 162 KB)

Zestawienie elementów preizolowanych.xls (xls. 43KB)

Projekt Umowy.pdf (pdf. 215 KB)

Załacznik nr 1 do Umowy.pdf (pdf. 133 KB)

Załącznik nr 2 do Umowy.pdf (pdf. 107 KB)

 

Osoba kontaktowa:

Kazimierz Myszyński tel. 605-287-541, e-mail: myszynski@lebog.com.pl

Przetarg nr 18/2015

Data ogłoszenia: 2015-03-17

 

Numer: 18/2015

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat: Obudowa przenośnika żużlowego zlokalizowanego przy budynku kotłowni w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

 

Termin realizacji: od 15.04.2015 do 30.06.2015 r.

 

Termin składania ofert: do 30.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 31.03.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

 

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu. pdf (pdf. 340 KB)

Formularz ofertowy.doc (pdf. 35 KB)

Projekt Umowy.pdf (pdf. 179 KB)

Projekt budowlany.zip (pdf. 2,7 MB)

Uwaga
Projekt budowlany to archiwum skompresowane „ZIP” zawierające następujace dokumety:
– opis mostoprzenośnika żuzlowego w formacie PDF
– przedmiar robót – obudowa przenośnika żużlowego w formacie PDF
– przenośnik żużlowy – przekroje i węzły w formacie DWG (otwarcie programami obsługujacymi AutoCad np. DWG TrueView 2015)
– przenosnik żużlowy – schematy i przekroje w formacie DWG ((otwarcie programami obsługujacymi AutoCad np. DWG TrueView 2015)
– obudowa przenośnika – stal profilowa w formacie PDF

 

Osoba kontaktowa:

Łukasz Krygier tel. (81) 44-31-137 , E-Mail: krygier@lebog.com.pl