Przetarg nr 02/2021

Data ogłoszenia: 11.01.2021

Numer: 02/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ( kod 19 08 05 ) wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.02.2021r do 31.12.2021r.

Termin składania ofert: do 22.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 22.01.2021r. godz. 1015 bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. formularz oferty.doc
3. projekt umowy.pdf

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 01/2021

Data ogłoszenia: 11.01.2021

Numer: 01/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja odpadów  wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.02.2021r do 31.12.2021r.

Termin składania ofert: do 22.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 22.01.2021r. godz. 1015 bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. formularz oferty.doc
3. projekt umowy.pdf

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 56/2020

Data ogłoszenia: 25.11.2020

Numer: 56/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Serwisowanie systemu monitorowania SUW w Bogdance.

Termin realizacji: od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Termin składania ofert: do 16.12.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 16.12.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Na wniosek jednego z Oferentów, przesunięto datę składania ofert na dzień 16.12.2020 roku.

Stan: zakończony.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy na serwis.pdf
3. formularz oferty.doc
4. umowa użytkowania systemu kontroli dostępu.pdf
5. instrukcja ruchu w LWB.pdf

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 55/2020

Data ogłoszenia: 25.11.2020

Numer: 55/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Serwisowanie instalacji UF i RO na SUW w Bogdance. 

Termin realizacji: od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Termin składania ofert: do 16.12.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 16.12.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Na wniosek jednego z Oferentów, przesunięto datę składania ofert na dzień 16.12.2020 roku.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy na serwis.pdf
3. formularz oferty.doc
4. umowa użytkowania systemu kontroli dostępu.pdf
5. instrukcja ruchu w LWB.pdf

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 48/2020

Data ogłoszenia: 24.08.2020

Numer: 48/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Termomodernizacja budynku zmiękczalni w Bogdance.. 

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 04.09.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 04.09.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończone – przeniesione do archiwum.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. projekt budowlany.zip

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl