Przetarg nr 24/2015

Data ogłoszenia: 2015-04-02

 

Numer: 24/2015

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat: Dostawa zestawu pompowego do obiektu hydroforni na terenie pola Stefanów.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

 

Termin realizacji: poda oferent (oczekiwany 31.05.2015 r.),
Termin składania ofert: do 17.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
Termin otworzenia ofert: 17.04.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów 

 

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu.pdf (pdf. 349 KB)

Formularz ofertowy.doc (pdf. 35 KB)

Projekt Umowy.pdf (pdf. 201 KB)

Uwaga: (2015-04-13) Na uzasadniony wniosek jednego z Oferentów zamawiający zmienia termin składania ofert  – na dzień 17.04.2015 r.

 

Osoby kontaktowe:

Marek Syta, Wacław Jaglarz, Weronika Florysiak

tel. 81 44-31-126 , 81 44-31-126

E-mail: florysiak@lebog.com.pl

Przetarg nr 25/2015

Data ogłoszenia: 2015-04-08

 

Numer: 25/2015

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat: Termomodernizacja budynku kotłowni w Bogdance oraz opracowanie i realizacja projektu na obudowę przenośnika węgla przy tej kotłowni.

Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

 

 

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany termin 31.08.2015r.)
Termin składania ofert: do 21.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
Termin otworzenia ofert: 21.04.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu.pdf (pdf. 346 KB)

Formularz ofertowy.doc (pdf. 38 KB)

Projekt umowy na termomodernizację budynku kotłowni.pdf (pdf. 188 KB)

Projekt umowy na wykonanie obudowy przenośnika węgla.pdf (pdf. 302 KB)

Projekt budowlany.zip (zip. 8,6 MB)

Projekt budowlany – pliki skompresowane ZIP dokumenty (xls, dwg, pdf, tif)

 

 

Osoba kontaktowa:

Piotr Kołodziej

tel. (81) 44-31-129

E-Mail: kolodziej@lebog.com.pl

 

Przetarg nr 27/2015

Data ogłoszenia: 2015-04-13

 

Numer: 27/2015

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach własnych i dzierżawionych przez „Łęczyńską Energetykę” Spółkę z o.o. w Bogdance, od 01.05.2015 do 31.10.2015, na podstawie załączonego zestawienia w projektach umów i Formularzu ofertowym.

Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

 

 
Termin składania ofert: do 23.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu.pdf (pdf. 267 KB)

Formularz ofertowy.doc (doc. 48 KB)

Projekty umów.zip (pdf x 3   313 KB)

Wykaz terenów na których maja być świadczone usługi objęte umową.pdf (pdf. 128 KB)

 

 

Osoba kontaktowa:

Marek Okoń

tel. 502683475

E-mail: okon@lebog.com.pl

 

Przetarg nr 30/2015

Data ogłoszenia: 2015-04-14

 

Numer: 30/2015

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat: Modernizacja budynku komory ciepłowniczej KC-2 w Łęcznej.

Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

 

 

Termin realizacji : od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany 30.06.2015 r.)

Termin składania ofert: do 28.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
Termin otworzenia ofert: 28.04.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu.pdf (pdf. 340 KB)

Formularz ofertowy.doc (doc. 35 KB)

Projekt umowy.zip (pdf 196 KB)

Projekt budowlany.zip (pdf. 12,7 MB)

 

 

Osoba kontaktowa:

Łukasz Krygier
tel.(81) 44-31-137
E-Mail: krygier@lebog.com.pl

 

Przetarg nr 38/2015

Data ogłoszenia: 22.05.2015

 

Numer: 38/2015

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji

Temat: Dzierżawa i poddzierżawa plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.06.2015r do 31.03.2016r, na podstawie załączonego zestawienia w projektach umów i Formularzu ofertowym.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

Termin składania ofert: do 29.05.2015 r. godzina 10:00 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Załączniki:
Warunki przetargu
Formularz ofertowy
Projekty umów
Wykaz działek do dzierżawy i poddzierżawy
Protokół przekazania

 

Osoba do kontaktu:
Marek Okoń
tel. (81) 44-31-117
e-mail: okon@lebog.com.pl