Przetarg nr 23/2020

Data ogłoszenia: 19.03.2020

Numer: 23/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 06.04.2020r do 31.12.2020r, 

Termin składania ofert: do 03.04.2020 r. godzina 1400 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 03.04.2020 r. godzina 1415 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony – przeniesiony do archiwum.

Z uwagi na panującą pandemię i związane z tym ograniczenia, dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2020r godz. 1400
Dopuszcza się również złożenie dokumentów w formie elektronicznej na adres biuro@lebog.com.pl

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 21/2020

Data ogłoszenia: 16.03.2020

Numer: 21/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont 28 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna. 

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 31.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 31.03.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony, przeniesiony do archiwum.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. ekspertyza fundamentów (ław).zip

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 20/2020

Data ogłoszenia: 16.03.2020

Numer: 20/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Przebudowa budynku wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 31.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 31.03.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. projekt budowlany przebudowy.pdf

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 19/2020

Data ogłoszenia: 13.03.2020

Numer: 19/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 31.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 31.03.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony, przeniesiony do archiwum.

Uwaga : zmiana poziomu współczynnika przewodzenia ciepła λ40 dla materiału izolacyjnego – dopuszcza się poziom  λ40 nie większy niż 0,026 W/mK

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunek odcinka.pdf

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 12/2020

Data ogłoszenia: 06.03.2020

Numer: 12/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN200, DN150.

Termin składania ofert: do 23.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin realizacji: do 30.06.2020 r.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. Załącznik nr 1 do umowy.xls
5. Załącznik nr 2 do umowy.pdf

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  kom. 726-603-600 e-mail: jach@lebog.com.pl