Zapytanie ofertowe 47/2018

Data ogłoszenia: 2018-07-05

Numer: 47/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat:  Remont kanałów spalin okrągłych z kotłów WR.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 16.07.2018 r. do godziny 1200  na adres e-mail: biuro@lebog.com.pl

 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 48/2018

Data ogłoszenia: 2018-07-10

Numer: 48/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ogrodzenia wymiennikowni W2-C w Łęcznej, przy ul. Akacjowej 11.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 01.08.2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 01.08.2018r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 63/2018

Data ogłoszenia: 2018-10-01

Numer: 63/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: pomiary (oczekiwany X 2018 r.) , sprawozdanie końcowe (oczekiwany termin do 15.11.2018 r.).

Termin składania ofert: do 09.10.2018 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 74/2018

Data ogłoszenia: 2018-11-02

Numer: 74/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup sprzętu komputerowego.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 Termin składania ofert: do 14.11.2018 r. godzina 0800 w formie elektronicznej. 

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 14/2018

Data ogłoszenia: 2018-03-21

Numer: 14/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka magistrali DN350.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 05.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 05.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>