Basen w Łęcznej

Od 2018 roku na zlecenie Urzędu Miasta w Łęcznej prowadzona była głęboka termomodernizacja całego budynku szkoły przy ulicy Szkolnej w Łęcznej, wraz z remontem znajdującego się tam basenu. Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance miała swój udział w tym przedsięwzięciu, bowiem znajdujące się w szkole węzły cieplne są własnością Spółki. Przeprowadzono modernizację węzłów ciepłowniczych związanych z instalacjami centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, podgrzewu wody basenowej, podgrzewu powietrza w instalacji wentylacyjnej, w tym basenowej.