Modernizacja sieci ciepłowniczej w Łęcznej przy ul. Gwarków

W związku z zaplanowanym przez Urząd Miasta Łęczna remontem ulicy Gwarków, Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance dokona wymiany odcinków sieci ciepłowniczej zabudowanej pod tą drogą. Wymiana rur na nowe, preizolowane pozwoli na dalszą długoletnią eksploatację tych sieci z mniejszymi stratami, ograniczając jednocześnie ryzyko wystąpienia awarii pod nową drogą.