Przygotowanie do sezonu ciepłowniczego 2019-2020

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance zakończyła przygotowania do sezonu grzewczego 2019-2020.
Większość remontów i inwestycji zaplanowanych na ten rok dotyczyło sieci ciepłowniczych – sieci magistralnej wysokoparametrowej i sieci rozdzielczych niskoparametrowych.
Najważniejsze zadania zrealizowane w sezonie remontowym to:

  • likwidacja kolizji rurociągów magistralnych z drogą powiatową nr 2013L Puchaczów – Dratów, poprzez przeniesienie rurociągów biegnących dotychczas nad drogą pod jej powierzchnię,
  • kompleksowa modernizacja rurociągów magistralnych biegnących wzdłuż ul. Chełmskiej w Łęcznej (między ulicami Lisa-Błońskiego i Suffczyńskich), polegająca na wymianie skorodowanych rurociągów, wymianie izolacji termicznej na poliuretanową o niższym współczynniku przenikania ciepła, doszczelnieniu kanału ciepłowniczego, wykonaniu przyłączy dla dwóch nowych odbiorców,
  • wymiana starych rurociągów sieci niskoparametrowej przy ul. Szkolnej w Łęcznej na rurociągi preizolowane,
  • modernizacja sieci wysokoparametrowej c.o. w Nadrybiu – wymiana sieci kanałowej wykonanej w starych technologiach na rurociągi preizolowane.