Warunki dostawy ciepła

Dostawę ciepła dla naszych Klientów rozpoczynamy na podstawie zawartej Umowy sprzedaży ciepła oraz złożonego zamówienia mocy cieplnej. Integralną częścią Umowy są ponadto: Standardy jakościowe obsługi odbiorców, tabela temperatur oraz stawki opłat za czynności dodatkowe.

Pliki w formacie PDF do pobrania poniżej:

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu:

Dział Umów: 
Jacek Żuk
tel. 81 44-31-109