Poprawiamy estetykę miasta

W bieżącym roku Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance przeprowadziła modernizację węzła grupowego W2 w zakresie technologii oraz modernizację całego obiektu wymiennikowni W2 przy ul. Kapitana Żabickiego 1A w Łęcznej. Budynek wymiennikowni został poddany termomodernizacji poprzez całkowitą wymianę elewacji zewnętrznej na ściany o mniejszej przenikalności cieplnej, wymianę stolarki okiennej i docieplenie dachu. Powyższe działania nie tylko zmniejszyły straty cieplne budynku, ale również istotnie poprawiły jego estetykę. Na poprawę estetyki obiektu i otoczenia wpłyną również remont i wymiana nawierzchni parkingu znajdującego się przed wymiennikownią.